Ponette_EGWIN_migraine

Aandachtsstoornissen (ADD) en osteopathie

Aandachtsstoornissen, leerproblemen en concentratieproblemen hebben een niet te onderschatten impact op het dagelijks leven. Wie kampt met een aandachtsstoornis heeft het moeilijk om zich langere tijd op één onderwerp te concentreren en is vlug afgeleid. Daarom is aandachtstekortstoornis, ook wel attention deficit disorder (ADD) genoemd, een juistere en beter gekozen term. Een aandachtstekortstoornis is een…

Ponette_osteopaat_hersenen

Brain fog en osteopathie

Brain fog is een term waarmee we als osteopaat steeds vaker geconfronteerd worden. Het betekent letterlijk vertaald hersenmist. En zoals het woord het zegt, kan het worden omschreven als een algemeen gevoel van wazigheid in het hoofd, zonder dat daarvoor meteen één aanwijsbare fysieke reden is. Anders gezegd: je gedachten dwalen rond in een groot…